ގުޅުއްވުމަށް

  އާއްމު މައުލޫމާތަށް: admin@otj.gov.mv

  އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

  ހ. ކެލީތިއާ، ގްރައުންޑް ފލޯރ
  ހަކުރާ ގޯޅި، 20097، މާލެ
  ދިވެހިރާއްޖެ

  ފޯނު ނަމްބަރު: 3039900 | 7337486

  އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

  ހ. ކެލީތިއާ، ގްރައުންޑް ފލޯރ
  ހަކުރާ ގޯޅި، 20097، މާލެ
  ދިވެހިރާއްޖެ

  ފޯނު ނަމްބަރު: 3039900 | 7337486

  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

  ނަން: ޢާއިޝަތު ފަތުޙީ

  މަޤާމު: ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް

  ހޮޓްލައިން ނަންބަރ: 7223473

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: aishath.fathuhy@otj.gov.mv